Prvi simpozijum pedijatrijskog respiratornog udruženja srbije

Beograd, 29-30. mart 2024. godine

MESTO ODRŽAVANJA SASTANKA:

Radisson Collection, Old Mill hotel Belgrade
Bulevar Vojvode Mišića, 11000 Beograd
Telefon: + 381 11 63 57 357
www.radissonhotels.com

TEHNIČKA PODRŠKA I ORGANIZACIJA:

Adresa

SINFINITY CTC Belgrade

Telefon

+381 63 39 31 45

Email

sinfinity@sinfinity.rs

INDIVIDUALNE KOTIZACIJE ZA UČESNIKE

  • PAKET 1 – 140 evra (celokupan program oba dana i obe radionice)
  • PAKET 2 – 100 evra (celokupan program oba dana, bez radionica)
  • PAKET 3 – 50 evra (program jednog dana bez radionica)
  • PAKET 4 – 90 evra (program jednog dana sa radionicom po izboru)
  • VEČERA – 20 evra

AGENDA

DAN 1 – petak 29.03.2024.

08:15-08:30
Pozdravna reč i otvaranje sastanka

Doc. dr Aleksandar Sovtić

08:30-09:30
S1 RESPIRATORNE INFEKCIJE

trajanje predavanja po 10 minuta, iza svakog predavanja 5 minuta diskusije, ukupno trajanje simpozijuma 60 minuta

Panelisti: Prof. dr Mila Stajević (moderator), Prof. dr Gordana Vilotijević-Dautović, Prof. dr Snežana Živanović  
Teške virusne infekcije donjih disajnih puteva, rekurentni vizing i astma – Prof. dr Snežana Živanović, Univerzitetski klinički centar Niš
Prevencija teških virusnih respiratornih infekcija - Prof. dr Gordana Kostić, Klinika za pedijatriju, Univerzitetski klinički centar Kragujevac
Parapneumonijski empijem i nekrotizujuća pneumonija – dr Jelena Višekruna, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Beograd
 VATS i minimalno invazivne hirurške tehnike – Prof. dr Mila Stajević, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Beograd

09:30-09:45
Komercijalno predavanje 1 - Pfizer
Prevencija pneumokokne bolesti kod dece
 Prof. dr Miloš Marković

09:45-10:00
Komercijalno predavanje 2 - Actavis
Adolescenti, astma i adherenca - pomaže li nam MART režim?
 dr Milan Rodić

10:00-10:30
PAUZA ZA KAFU

10:30-11:30
S2 BRONHOSKOPIJA

Trajanje predavanja po 10 minuta, iza svakog predavanja 5 minuta diskusije, ukupno trajanje simpozijuma 45 minuta

Panelisti: Doc. dr Aleksandar Sovtić (moderator), Doc. Biljana Međo, Prof. Gordana Vilotijević Dautović
Udaljene sekvele kongenitalnih anomalija gornjih disajnih puteva – Dr Milan Rodić, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Beograd
Udaljene sekvele kongenitalnih anomalija donjih disajnih puteva – Doc. dr Biljana Međo, Univerzitetska dečja klinika, Beograd
Interventna fleksibilna bronhoskopija, Doc. dr Aleksandar Sovtić, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Beograd
Rigidna bronhoskopija kod dece – Prof. Gordana Vilotijević Dautović, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

11:30-11:45
Komercijalno predavanje 3 - Elpharma
Astma i antagonisti leukotrijena u dečijem uzrastu
Dr Vesna Veličković

11:45-12:00
Komercijalno predavanje 4 - BerlinChemie
Inovativni molekuli FF/VI- korak napred u lečenju astme
Prof. dr Marina Atanasković Marković

12:00-12:30
PAUZA ZA KAFU

12:30-13:30
S3 RESPIRATORNA POTPORA

Trajanje predavanja po 10 minuta, iza svakog predavanja 5 minuta diskusije, ukupno trajanje simpozijuma 60 minuta

Panelisti: Panelisti: Doc dr Olivera Ljuboja (moderator), Prof. dr Ivan Baljošević, Doc. dr Aleksandar Sovtić
Neinvazivna ventilacija kod obolelih od hroničnih bolesti – Dr Mihail Baša, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Beograd
HFNC i nCPAP kod obolelih od bronhiolitisa – Ass. dr Milena Bjelica, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
Nadzor i praćenje dece kod kojih se sprovodi respiratorna potpora u kućnim uslovima – Doc. dr Olivera Ljuboja, UKC Republike Srpske, Banja Luka
Traheotomija u uzrastu odojčeta – izazovi i problemi – Prof. dr Ivan Baljošević, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Beograd

13:30-13:45
Komercijalno predavanje 5 - Stiga
NIV is more than IPAP & EPAP: the better your tools the better the outcome
Carl Van Loey, PT, Msc

13:45-14:00
Komercijalno predavanje 6 - Engel
dr Mihail Baša

14:00-15:00
PAUZA ZA RUČAK

15:00-16:30
RADIONICE

uvod moderatora od najviše 15 minuta, potom prikazi slučajeva, interaktivna diskusija i praktična merenja

1. Spirometrija - sponzor kompanija Borf
Moderator: Prof. dr Sotirios Fouzas, Medicinski fakultet Patra, Grčka 
2. Cistična fibroza - sponzor kompanija EliTech
Moderator: Doc. dr Aleksandar Sovtić
Uvod – Doc. dr Aleksandar Sovtić
Genetska osnova CF – dr Danijela Radivojević, molekularni biolog
Neonatalni skrining na CF – dr Sanja Grković, diplomirani biohemičar
Evropski CF registar i prvi rezultati nacionalnog skrininga na CF – dr Milan Rodić
Merenje hlora u znoju – Miloš Pavlović
Mikrobiologija CF – dr Olivera Hadžić Simović
Prikazi slučaja – dr Mihail Baša, dr Bojana Gojšina Parezanović, dr Tijana Grba
 
20:00
SVEČANA VEČERA
restoran Mali vrabac, Skadarlija

DAN 2 – subota 30.03.2024.

08:15-08:30
Pozdravna reč i otvaranje sastanka
Doc. Aleksandar Sovtić

08:30-09:30
S4 DIJAGNOSTIKA OBOLJENJA RESPIRATORNOG SISTEMA

Trajanje predavanja po 10 minuta, iza svakog predavanja 5 minuta diskusije, ukupno trajanje simpozijuma 60 minuta

Panelisti: Prof. dr Marina Atanasković Marković (moderator), Prof. dr Sotirios Fouzas, Prof. dr Ioanna Ciuca, Prof. dr Zorica Živković
Značaj ultrazvuka pluća u dijagnozi hroničnih oboljenja respiratornog sistema – Prof. dr Ioanna Ciuca, Medicinski fakultet Temišvar, Rumunija
Test slobodnog trčanja, 6MWT ili CPET – šta izabrati za procenu bronhoprovokacije naporom – Prof. dr Sotirios Fouzas, Medicinski fakultet Patra, Grčka
Da li alergijska senzibilizacija znači i alergijska astma? – Prof. dr Marina Atanasković Marković, Univerzitetska dečja klinika, Beograd
Novine u dijagnozi i lečenju tuberkuloze – Prof. dr Zorica Živković, KBC "Dr Dragiša Mišović”, Beograd

09:30-09:45
Komercijalno predavanje 7 - Amicus
Multidisciplinarni pristup dijagnostici i praćenju pacijenata sa Pompeovom bolesti
Iz ugla neurologa - Prim. dr sci med Slavica Ostojić
Iz ugla pulmologa - dr Jelena Višekruna

09:45-10:00
Komercijalno predavanje 8 - Salveo
EA575-Biljni lek u terapiji kašlja
Doc. dr Aleksandar Sovtić

10:00-10:10
Komercijalno predavanje 9 - Alkaloid
Tridox - podrška našoj deci u respiratornim infekcijama
Prof. dr Ivan Baljošević/Prof. dr Snežana Živanović

10:10-10:30
PAUZA ZA KAFU

10:30-11:30
S5 UDALJENI ISHOD HRONIČNIH PLUĆNIH BOLESTI

Trajanje predavanja po 10 minuta, iza svakog predavanja 5 minuta diskusije, ukupno trajanje simpozijuma 60 minuta

Panelisti: Prof. dr Branislava Milenković (moderator), Prof. dr Hainalka Szabo, Prof. dr Gordana Vilotijević Dautović, dr Marina Anđelković
Neonatnalni skrining na CF – Prof. dr Gordana Vilotijević Dautović, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
Izazovi tranzicije iz pedijatrijskih ka adultnim centrima – Prof. dr Branislava Milenković, Klinika za pulmologiju, Klinički centar Srbije, Beograd
Molekularno-genetska osnova hroničnih oboljenja respiratornog sistema – Marina Anđelković, NS, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd
Bronhopulmonalna displazija – model hronične bolesti pluća odraslih sa početkom u dečijem uzrastu – Prof. dr Hainalka Szabo, Medicinski fakultet Segedin, Mađarska

11:30-11:45
Komercijalno predavanje 10 - Medison / Vertex
“Cystic fibrosis in present times”- Standards of care 2024
Doc. dr Aleksandar Sovtić

11:45-12:00
Komercijalno predavanje 11 - AstraZeneca
RSV profilaksa - indikacije za primenu palivizumaba
Prof. dr Gordana Vilotijević Dautović

12:00-12:30
PAUZA ZA KAFU

12:30-13:30
S6 PRO et CON diskusija

Trajanje predavanja po 10 minuta, iza svakog predavanja 5 minuta diskusije, ukupno trajanje simpozijuma 60 minuta

Panelisti: Doc. dr Aleksandar Sovtić
Primena bronhodilatatora je indikovana u akutnom bronhiolitisu – Dr Maja Slavković Jovanović, Klinika za pedijatriju, Univerzitetski klinički centar Niš
Primena bronhodilatatora nije indikovana u akutnom bronhiolitisu – Dr Snježana Ilić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
Simptomska terapija kašlja je indikovana kod obolelih od pertusisa – Dr Vesna Veličković, Univerzitetski klinički centar Kragujevac
Simptomska terapija kašlja nije indikovana kod obolelih od pertusisa – Prof. dr Tanja Maretti, Skoplje, Severna Makedonija 

13:30-14:45
Komercijalno predavanje 12 - Hemofarm 
Zasto je Robenan siguran izbor kod respiratornih tegoba?
Prof. dr Marina Atanasković Marković

13:45-14:00
Komercijalno predavanje 13 - Dr Werner Pharma
U pravo vreme, na pravom mestu - IALOCLEAN
Doc. dr Biljana Međo 

14:00-15:00
PAUZA ZA RUČAK

15:00-16:30
RADIONICE

uvod moderatora od najviše 15 minuta, potom prikazi slučajeva, interaktivna diskusija i praktična merenja

1. Spirometrija - sponzor kompanija Borf
Moderator: Prof. dr Sotirios Fouzas, Medicinski fakultet Patra, Grčka
2. Cistična fibroza - sponzor kompanija EliTech
Moderator: Doc. dr AleksandarSovtić
Uvod – Doc. dr Aleksandar Sovtić
Genetska osnova CF – Danijela Radivojević, molekularni biolog
Neonatalni skrining na CF – Sanja Grković, diplomirani biohemičar
Evropski CF registar i prvi rezultati nacionalnog skrininga na CF – Dr Milan Rodić
Merenje hlora u znoju – Miloš Pavlović
Mikrobiologija CF – dr Olivera Hadžić Simović
Prikazi slučaja – dr Mihail Baša, dr Bojana Gojšina Parezanović, dr Tijana Grba

17:00
Pozdravna reč i zatvaranje sastanka
Doc. dr Aleksandar Sovtić

© Copyright 2023 Pedijatrijsko respiratorno udruženje Srbije. All Rights Reserved.

Mobirise