POSTANI ČLAN


Član Udruženja postaje se uplatom članarine i popunjavanjem pristupnice. Članarinu za tekuću godinu u iznosu od 2000 dinara moguće je izvršiti uplatom na tekući račun Udruženja prema sledećem modelu: 

Članarinu je moguće uplatiti i u stranoj valuti (evro) na devizni račun Udruženja broj:

265-1000001069089-89
SWIFT: RZBSRSBG
Banka: Raiffeisen banka AD Beograd
IBAN: RS35265100000106908989
Primalac: Pedijatrijsko respiratorno udruženje Srbije
Adresa: Radoja Dakića 8, Novi Beograd

Da bi vaša članarina bila aktivna, molimo vas da skenirana ili fotografisana dokumenta (pristupnicu i potvrdu o uplati članarine) pošaljete na elektronsku poštu Udruženja:

© Copyright 2023 Pedijatrijsko respiratorno udruženje Srbije. All Rights Reserved.

AI Website Creator