KORISNI LINKOVI


K o r i s n i   s a j t o v i

V o d i č i

GINA džepni vodič za zbrinjavanje i prevenciju  astme

GINA vodič za dijagnostiku i zbrinjavanje teške astme

Klinički vodič za lečenje dece sa cističnom fibrozom
(Royal Brompton Hospital)

Racionalna upotreba antibiotika

© Copyright 2023 Pedijatrijsko respiratorno udruženje Srbije. All Rights Reserved.

HTML Maker