Koliko je česta astma?

Prof. S. Živanović

Treća faza Internacionalne studije za astmu i alergije (ISAAC) obhvatila je veliki broj dece (oko 1 200 000) iz velikog broja centara (233) i zemalja (98). Globalno, prevalencija aktuelne astme, rinokonjuktivitisa i ekcema u uzrastu 13 do 14 godina iznosila je 14,1%; 14,6% i 7,3 %, dok je u uzrastu 6-7 godina 11,7%; 8,5% i 7,9% (redosledom). Ova studija pokazala je varijabilnost u prevalenciji i težini astme, rinokonjuktivitisa i ekcema koja se ne javlja samo između regiona i zemalja već i u okviru centara u jednoj zemlji, pa čak i centara u jednom gradu. Prevalencija astme je bila veća u zemljama sa niskim socoekonomskim statusom. Značajna varijabilnost ukazuje na ključnu ulogu faktora sredine koji utiču na razlike u prevalenciji između jednog i drugog mesta.

Samo u Evropi, skoro 10 miliona ljudi mlađih od 45 godina ima astmu.

Prevalencija astme u Evropskoj uniji (EU) je 8,2% kod odraslih i 9,4% kod dece. Najveći broj epizoda vizinga u predškolskom uzrastu je u 30-50% slučajeva izazvano respiratornim virusnim infekcijama. Najčešće su epizode vizinga blage i prolazne i leče se u vanbolničkim ustanovama. Međutim, pojedina deca odojačkog uzrasta će razviti ponavljane teške epizode vizinga koje zahtevaju pregled lekara i lečenje u bolničkim uslovima.

Procenjeni troškovi za lečenje astme u EU, u 25 zemalja kreće se oko 3 milijarde evra, dok 5,2 milijarde evra za lečenje vizinga.

Prema Globalnom izveštaju o astmi iz 2022. godine (Global Asthma Report 2022.) jedno od desetoro dece ima simptome astme, dok polovina dece sa astmom ima nekontrolisane simptome. Značajnom broju dece nisu dostupni osnovni lekovi za lečenje astme.

Literatura

  • Mallol J, Crane J, von Mutius E at al. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Phase Three: A global synthesis.Allergol Immunopathol 2013; 41 (2):73-85.
  • Feleszko W, Jartti T, Bacharier LB. Current strategies for phenotyping and nenaging asthma in preschool childrena. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2022, 22:107–114.
  • www.globalasthmareport.org

© Copyright 2023 Pedijatrijsko respiratorno udruženje Srbije. All Rights Reserved.

Drag and Drop Website Builder