OSNIVAČI


Doc. dr Biljana Međo

Univerzitetska dečja klinika Tiršova

DATUM I MESTO ROĐENJA

18.3.1972. Stuttgart 

ZVANJE

Specijalista pedijatrije, Supspecijalista pulmologije /odeljenje pedijatrijske i neonatalne intenzivne nege 

TRENUTNO ZAPOSLENJE

Univerzitetska Dečja Klinika, Beograd 

OBRAZOVANJE

 • Osnovne studije: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (1991-1998) , srednja ocena 9,61 (devet i šezdeset jedan) 
 • Magisterijum: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (2010). Članovi komisije: Prof. dr Predrag Minić - predsednik, Prof. dr Gordana Radosavljević -Ašić, Prof. dr Radmila Ljuština i Prof. dr Branimir Nestorović – mentor. Naslov magistarskog rada: „Procena efekata rane primene inhalacionog azot oksida kod dece sa akutnim respiratornim distres sindromom”. Uža naučna oblast: Pulmologija 
 • Doktorat: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (2015). Članovi komisije: Doc. dr Dimitrije Nikolić - predsednik, Doc. dr Ivana Ćirković, Prof. Dr Gordana Radosavljević - Ašić, Prof. dr Slobodanka Đukić– mentor i Doc. dr Marina Atanasković-Marković - komentor. Naslov doktorske disertacije: „Uporedno ispitivanje klasičnih i molekularnih metoda u dijagnostici pneumonije izazvane bakterijom Mycoplasma pneumoniae kod dece“. Uža naučna oblast: Pedijatrija 
 • Specijalizacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Specijalizacija iz pedijatrije, 1999. – 2003. godine, ocena odličan. Članovi komisije: Prof. dr Vojislav Perišić – predsednik, Prof. dr Nada Erdeljan i Prof. dr Dragana Janić
 • Uža specijalizacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Članovi komisije: Prof. dr Branimir Nestorović - predsednik, Prof. dr Predrag Minić i Asist. dr sci. med. Marina Atanasković-Marković – mentor. Naslov rada uže specijalizacije: „Uticaj izloženosti alergenima kućnih ljubimaca na razvoj astme u dečjem uzrastu“. Uža naučna oblast: Pulmologija 

DOSADAŠNJI IZBORI U ZVANJE KLINIČKOG ASISTENTA

 • Meicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012., 2015. i 2018. godine, za užu naučnu oblast pedijatrija 

DOSADAŠNJI IZBORI U ZVANJE DOCENTA

 • Meicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2019. godine, za užu naučnu oblast pedijatrija 

NAUČNI I STRUČNI RAD

 • Autor i koautor u oko 115 stručnih radova od kojih je 27 rada publikovano u celini u međunarodnim i domaćim časopisima, a ostali radovi su štampani kao izvodi u publikacijama inostranih i domaćih kongresa 
 • Učešće na na brojnim međunarodnim stručnim skupovima i kliničkim seminarima 
 • Usavršavanje iz oblasti bronhologije na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu i Kursu iz Pedijatrijske Bronhoskopije (pod pokroviteljstvom Evropskog respiratornog udruženja ERS) u Napulju u Italiji 
 • Usavršavanje iz oblasti pedijatrijske pulmologije u Salzburgu i Gracu u Austriji (pod pokroviteljstvom Američko-Austrijske fondacije) 

PREDAVAČ

 • Na osnovnim studijama, studentima pete godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na predmetu pedijatrija 
 • Na specijalističkim studijama iz pedijatrije i opšte medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 
 • Na subspecijalističkim studijama iz pulmologije i neonatologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,  
 • Na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu 
 • Na osnovnim akademskim studijama - sestrinstvo pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,  
 • Na specijalističkim studijama iz medicine sporta  
 • Na akademskim master studijama - Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbom pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 
 • Na brojnim kongresima, kursevima, Pedijatrijskim sekcijama Srpskog lekarskog društva (SLD) i Danima Univerzitetske dečje klinike, Pedijatrijskoj školi Srbije 
PREDSEDNIK UDRUŽENJA
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije

Prof. dr Gordana Vilotijević Dautović 

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
Klinika za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Niš
Klinika za pedijatriju, Univerzitetski klinički centar Kragujevac
Univerzitetska dečja klinika Tiršova

© Copyright 2023 Pedijatrijsko respiratorno udruženje Srbije. All Rights Reserved.

HTML Maker