OSNIVAČI


Prof. dr Gordana Kostić

Klinika za pedijatriju, Univerzitetski klinički centar Kragujevac

ZVANJE

Pedijatar –pulmolog, profesor u penziji

IZBOR U SADAŠNJE ZVANJE

1994. godina, 2006. godina. 2011. godina. 2019. godina

OBRAZOVANJE

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1983 god. sa prosečnom ocenom 8,78. Specijalizaciju iz pedijatrije je položila 1994. godine u Univerzitetskoj Dečjoj Klinici u Beogradu sa odličnom ocenom, pri čemu se od samog početka svoje edukacije usmerila na dečiju pulmologiju i alergološke bolesti kod dece. Po završenoj specijalizaciji radi kao pedijatar u Klinici za pedijatriju u Kragujevcu na odseku dečije pulmologije, gde je u toku 30 godina rada značajno unapredila protokole dijagnostikovanja i lečenja alergijskih i plućnih bolesti dece usaglašene sa svetskim standardima. Bila je Načelnik je Polikliničko prijemno dijagnostičkog odeljenja Klinike za pedijatriju i Načelnik Pulmologije UKC Kragujevac.
 • Magistarsku tezu iz Dečje pulmologije odbranila je 1997. god. pod nazivom “Koncentracija histamina u plazmi u dece obolele od astme” na Medicinskom fakultetu u Beogradu. U zvanje asistenta za predmet Pedijatrija izabrana je 1998.  god. od kada aktivno učestvuje u izvođenju nastave kao i u izradi studentskih radova. Član je Evropskog udruženja pulmologa (ERS) od 1998. god. na čijim je kongresima aktivno učestvovala i izlagala kao autor i koautor . Doktorsku tezu odbranila je 11.05.2009. god. pod nazivom "Procena kvaliteta života kod dece obolele od astme pre i posle terapije inhalacionim glikokortikoidima" na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. U zvanje docenta za predmet Pedijatrija izabrana je septembra 2011.  godine a u zvanje vanrednog profesora januar 2019. Od 2012. godine član je Republičke stručne komisije za bolesti disajnih puteva.
 • U penziji je od 01.10.2023. godine.

REPREZENTATIVNE REFERENCE U POSLEDNJIH DESET GODINA 

 • Savić D, Simović A, Marković S, Kostić G, Vuletić B, Radivojević S, Lišanin M, Igrutinović Z, Pavlović R. The Role of Presepsin Obtained from Tracheal Aspirates in the Diagnosis of Early Onset Pneumonia in Intubated Newborns. The Indian Journal of Pediatrics. 2018; 85(11): 968-973.
 • Ćupurdija V, Čekerevac I, Petrović M, Kostić G, Suša R, Lazić Z. Churg-Strauss vaskulitis kod bolesnice lečene montelukastom. Vojnosanitet Pregl. 2018; 75(4):428-431.
 • Kostić G, Medović R, Marković S, Rašković Z, Igrutinović Z, Ćupurdija V, Petrović M. Difficulties in diagnosis of tuberculosis without bacteriological confirmation in a 15-year-old boy after the contact with a patient with tuberculosis – A case report. Vojnosanitet Pregl. 2018; 75(5):516-520.
 • Igrutinovic Z, Medovic R, Markovic S, Kostic G, Raskovic Z, Tanaskovic-Nestorovic J, Radovanovic M, Vuletic B. Rosai-Dorfman disease of vertebra: Case report and literature review. Turk J Pediatr. 2016;58(5):566-571.
 • Đurić-Filipović I, Caminati M, Kostić G, Filipović Đ, Živković Z. Allergen specific sublingual immunotherapy in children with asthma and allergic rhinitis. World J Pediatr. 2016;12(3):283-90.
 • Relić T, Ilić N, Kostić G, Jovanović D, Tambur Z, Lazarević I. Respiratorno sincicijalna virusna infekcija i bronhijalna hipereaktivnost u dece do dve godine starosti i korelacija sa njihovom atopijom Vojnosanit Pregl 2016;73(1):59-65.
 • Relić T, Begović-Lazarević I, Pavlović N, Ilić N, Kačarević H, Jovanović D, Kostić G, Lazarević I .Karakteristika norovirusne infekcije u Srbiji .Vojnosanit Pregl 2015; 72(4) :328-333.
 • Jovanović D, Ilić N, Miljković-Selimović B, Đokić D,Relić T, Tambur Z,Doder R, Kostić G. Campylobacter jejuni infekcija i IgE senzitivnost u dece do dve godine života. Vojnosanit Pregl 2015; 72 (2):140-147.
 • Kostić G, Škodrić V, Gvozdenović B, Petrović M, Ilić N, Stjepanović M. Uticaj kortikosteroida na rast dece sa astmom . HelthMED 2012; 6(3):1003-8.
 • Ilić N, Veličković V, Đokić D, Ranković N, Kostić G, Petrović M, Radunović M, Baskić D. Kliničke manifestacije atopije kod dece u prve dve godine života. Vojnosanit Pregl 2011; 68 (8): 690-5.
 • Petrović M, Ilić N, Lončarević O, Čekerevac I, Lazić Z, Novković L, Ćupurdija V, Kostić G. Risk factors for brain metastases in surgically staged IIIA non-small cell lung cancer patients treated with surgery, radiotherapy and chemotherapy. Vojnosanit Pregl. 2011; 68(8):643-649
 • Kostić G, Petrović M, Marković S, Knežević J, Igrutinović Z, Medović R, Rašković Z, Stanković L, Minić P. Application of the virtual bronchoscopy in children with suspected aspiration of the foreign body – case report. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 2016. 17 (4): 1-1 doi:
 • Kostić G, Ilić N, Petrović M, Marković S, Vuletić B, Igrutinović Z. Body mass index in asthmatic children before and after one year inhaled glucocorticosteroids therapy BMI. Medicinski pregled. 2010; LXIII(5-6):409-41.

TRENUTNO UČEŠĆE NA NAUČNIM PROJEKTIMA

 • Biomerkeri alergijskih fenotipova kod dece uzrasta do 2 godine (JP 03-10), Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Rukovodilac projekta: Prof. dr Dejan Baskić
 • Rana detekcija celijačne bolesti kod dece sa rezistentnom anemijom i/ili autoimunim bolestima" (JP 04/09), Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Rukovodilac projekta:Prof. dr Z. Igrutinović

USAVRŠAVANJA

 • Učestvovala je na više kongresa i drugih lekarskih skupova kao autor i koautor više radova i nosilac je više sertifikata iz oblasti dečije pulmologije i alergologije.

ČLANSTVO

 • Srpskog lekarskog društva
 • Pedijatrijskog udruženja
 • Udruženja pulmologa Srbije
 • Evropsko respiratorno udruženje
PREDSEDNIK UDRUŽENJA
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije

Prof. dr Gordana Vilotijević Dautović 

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
Klinika za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Niš
Klinika za pedijatriju, Univerzitetski klinički centar Kragujevac
Univerzitetska dečja klinika Tiršova

© Copyright 2023 Pedijatrijsko respiratorno udruženje Srbije. All Rights Reserved.

HTML Creator